Loading...

The Eighth World Archaeological Congress

“WAC-8 Kyoto”  in 2016, Aug. 28th – Sep. 2nd

Loading...

Local Organizing Committeeof WAC-8 Kyoto


President

Hiroshi TSUDE(Osaka Univ.)

Vice President

Kazuto MATSUFUJI(Doshisha Univ.), SeigoWADA(Ritsumeikan Univ.)

Academic Secretary

Takura IZUMI(Kyoto Univ.)

Core Members of Committee

TetsuroHISHIDA(Kyoto Pref. Univ), Kazuo ICHINNOSE(Kyoto Tachibana Univ.), KatsuyukiOKAMURA(Osaka City Cultural Properties Association), HiroomiTSUMURA(Doshisha Univ.), TomokatsuUOZU(Otemae Univ.), KunihikoWAKABAYASHI(Doshisha Univ.), Kenichi YANO(Ritsumeikan Univ.), Hideo YOSHII(Kyoto Univ.)

Members of Committee and Secretariats

Hitoshi FUJII(Educational Board of Kyoto Pref.), Akira FURUICHI(Kobe Univ.), Shinya FUKUNAGA(OSAKA Univ.),Takumi FURUKAWA (Educational Board of Kyoto Pref.), Hiroko HASHIMOTO(Primate Research Institute), Yu HIGASHIKAGE (Archaeological Institute of Kashihara), Yukishige HIROSE(Osaka center for cultural Heritage), Akira IGARASHI(Tokyo center for cultural heritage), Tomohiro INOUE(Osaka center for Cultural Heritage), Atsushi ITO(Kyoto Univ.), Yoichi KAWAKAMI (Archaeological Institute of Kashihara), Kazutaka KAWANO(Kyushu national Museum), Tamiki KUNISHITA(Ryukoku Univ.),Masako MARUI(Sophia Univ.),Akira MATSUI(Nara National Research Institute for Cultural Properties), Naoko MATSUMOTO (Okayama Univ.), Jun MITSUMOTO(Okayama Univ.) Gen MIYOSHI (Educational Board of Osaka Pref.), Kazuo MIYAMOTO(Kyushu Univ.), Masakage MURANO (The Museum of Kyoto), Takafumi NIWA(Nara National Research Institute for Cultural Properties),, Ken’ichi SASAKI (Meiji Univ.),Kiyohede SAITO(Archaeological Institute of Kashihara),Kazue SAKO(Kansaigaidai Univ.), Yoichiro SATO(Research Institute for Humanity and Nature),Takumi SUGIYAMA (Archaeological Institute of Kashihara), Yoshio TAJIRI(Kyushu Univ.), Atsushi UEMIHE(Kyoto Univ.), Tomomitsu UMASE(Heritage manage department of Kyoto City), Kazuaki YOSHIMURA(Archaeological Institute of Kashihara)

Latest information

The first circular of WAC-8 Kyoto is updated. Please check here.


Link