• Temple in the mountains, Japan / Luke Zeme / CC BY-NC-SA; https://flic.kr/p/dy7snP

Organization

Staff

 

Executive: Hirooshi Tsude, Chair
Kazuto Matsifuji, Vice-Chair
Seigo Wada, Secretary-general
Takura Izumi, Academic Secretary
Katsuyuki Okamura, Deputy Directors-General
Hiro’omi Tsumura, Deputy Directors-General
Advisers: Kei Matsuoka
Toyoomi Nagata
Takeshi Umehara
Kiyokazu Washida
Hitoshi Otsuki
Staff:
Masashi Abe, Sahoko Aki, Shinya Ami, Hidetaka Bessho, Hiroshi Fujii, Takumi Furukawa, Hiroko Hashimoto, Kunihiro Hamanaka, Tetsurou Hishida, Yukishige Hirose, KazuoIchinose, Akira Igarashi, Tomohiro Inoue, Atsushi Ito, Hirofumi Kato, Hiroo Kansha, Yoshimi Kawashukuda, Hiroaki Kimura, Tamiki Kunishita, Seiji Kobayashi, Naoko Matsumoto, Hiroshi Minami, Jun Mitsumoto, Gen Miyoshi, Tae Mukai, Masakage Murano, Oki Nakamura, Tomoko Nakamura, Kazuhiro Nitta, Atsushi Noguchi, Shigenobu Oda , Mayumi Okada, Tomoko Okuda, Hideyuki Onishi, Ayako shibutani, Takumi Sgiyama, Izumi Tachibana, Akiko Tashiro, Makoto Tomii, Tomomitsu Umase, Tomokatsu Uozu, Kunihiko Wakabayashi, Kunikazu Yamada, Kenichi Yano, Yasuyuki Yoshida, Hideo yoshii, Kazuaki Yoshimura
Supporters:
Yutaka Chiba, CKSCH stuff, John Ertl, Kyoko Funahashi, Noriko Hamasaki, Yu Higashikage, Tsukuru Ichikawa, Tomo Ishimura, Sayo Kato, Kazutaka Kawano, Yoichi Kawakami, Masaki Kidachi, Ayumi Kinuhata, Akiko Kosugi, Katsumi kozuki, Hisao Kuwabara, Keisuke Makibayashi, Masashi Maruyama, Wataru Matsuda, Takehiko Matsugi, Kazuo Miyamoto, Seiichi Monta, Susumu Morimoto, Kazuya Nakagawa, Tatsuo Nkakubo, Izumi Niiro, Shizuo Onuki, Kiyohide Saito, Kazue Sako, Kenichi Sasaki, Yoichiro Sato, Yuji Seki, Shinji Seguchi, Masaki Shibata, Kunihiko Smizu, Hitoshi Shimogaki, Hanako Shiraishi, Yoshinori Tajiri, Katsuhisa Takahashi, Ryuzaburo Takahashi, Hiroto Takamiya, Yuko Tanaka, Junsuke Tnesada, Naoto Teramae, Junichiro Tsujita, Atsushi Uemine, Masakazu Yamamoto